FONDLAR ILMIY XODIMLARI

FONDLAR ILMIY XODIMLARI


MA`LUMOTLAR

Umumiy ma`lumotlar
Telefon: +998 (66) 234 82 15
E-mail: fond@samarkandmuseum.uz
Bo`lim boshlig`i YUNUSOV MAHMUDXON ASATULLAEVICH


VAZIFA TAQSIMOTI

Bosh direktor buyrug’i bilan ishga tayinlanadilar va bo’shatiladilar;

Bo’lim mudiri bo’lim ishini takomillashtirish bo’yicha tadbirlar ishlab chiqadi, bo’lim yillik rejalarini tuzadi;

Bo’lim mudiri bosh muxofizga bevosita bo’ysunadi;

Ilmiy xodim-muxofiz fond bo’limi mudiriga bevosita bo’ysunadi va bosh muxofizning talablarini bajaradi;

Bo’lim mudiri va ilmiy xodimlar o’zining moddiy javobgarligida bo’lgan muzey boyliklarining qattiq xisob kitobini olib boradilar;

Eksponatlarning saqlanishga muvofiq shart-sharoit yaratadi,zarur asbob uskunalar bilan ta’minlaydi;

Unga ishonib topshirgan fondning holati va saqlanishiga shaxsan javobgardir. U doimiy ravishda kolleksiyalarning shakllantirishi, hisobga olishi, saqlashi, ilmiy tushuntirishi, konservasiya va restovrasiya qilishni tashkil qiladi. Bu vazifalar xam fond zaxiraxonalarida bo’lgan buyumlar va ekspozisiyada bo’lgan buyumlarga taalluqlidir. Fond muxofizi fond buyumlarini saqlanishini o’z zimmasiga olayotganda tegishli dalolatnomalar tuzish va uni direktor tomonidan tasdiqlangan holda qabul qiladi. Ushbu dalolatnomada barcha predmetlar ko’rsatilishi va ularning saqlanish holati aniq bayon etilishi lozim;

Saqlanayotgan muzey buyumlarining bor-yuqligini muntazam tekshirib turadi va ularning ilmiy inventarizasiyasini ta’minlaydi;

Fonddagi zaxiraxonalarda topografik ro’yxatlar, ilmiy-ma’lumot beruvchi kartoteka tartib beradi;

Zaxiraxonalarda signalizasiya sistemasining to’g’ri ishlanishi, plombalarning borligini tekshirib turadi;

Muntazam ravishda buyumlarning saqlanish holatini tekshiradi, ta’mirchilar bilan birgalikda ta’mir ishlariga qatnashadi, buyumlarni profilaktika va restovrasiya qilish to’g’risida talabnoma yozadi;

Numizmatika va maxsus saqlash bo’limida ish "Qimmatbaho metallar va qimmatbaho toshlardan yasalgan muzey boyliklarini hisobga olish va saqlash haqida nizomga binoan olib boradi.

КОЛИЧЕСТВО ЭКСПОНАТОВ
Всего экспонатов : 231520
- основной фонд 148714
- научно-вспомогательный и временный фонд 82806
РАСШИФРОВКА
Фонд живописи, графики, скульптуры 5444
Фонд нумизматики и спец.хранения 39628
Фонд археологии 48301
Фонд этнографии и прикладного искусства 23803
Документальный фонд 80759
Фонд археологии городища Афросиаб 2368
Фонд археологии областного краеведческого музея 12537
Фонд фауны и флоры 10320
Фонды музеев Иштиханского, Пахтачийского, Кушрабатского районов и города Каттакургана 8360