FOND ASHYOLARINI HISOBGA OLISH BO`LIMI

FOND ASHYOLARINI HISOBGA OLISH BO`LIMI


MA`LUMOTLAR

Umumiy ma`lumotlar
Telefon: +998 (66) 234 82 15
E-mail: info@samarkandmuseum.uz
Bo`lim boshlig`i Latipova Lola Axtamovna


VAZIFA TAQSIMOTI

Muzey fondining barcha hisobga olish hujjatlarini saqlanishi va qattiq tartibini ta’minlaydi;

Muzeyga qabul qilinadigan barcha ashyo buyumlarni belgilangan muddatda ro’yxatga olinishi uchun javobgardir;

Muvaqqat qabul qilgan buyumlarni o’z vaqtida qaytarishni nazorat qiladi;

Muxofizlar va ta’mirchilarning hisobga olish xujjatlarining saqlanishi va to’g’ri olib borishini nazorat qiladi;

Sotib olish va fond komissiyasi xujjatlarni (bayonnomalarini) rasmiylashtiradi;

Sotib olish komissiyaga tushgan buyumlarning egalariga vaktinchalik xujjatlar beradi;

Har oy o’z xizmat vazifasiga kiradigan vakolatlar bo’yicha amalga oshirgan ishlarni, fondni to’ldirishni ahvoli, muxofizlarni xizmat burchlariga mas’uliyatini, hisobotlarni xaqiqiyligi to’g’risida bosh muhofiz imzosi bilan bosh direktorga ma’lumotnoma kiritadi.


BO`LIM XODIMLARI

BO`LIM BOSHLIG`I: Latipova Lola Axtamovna

BOSH MUTAXASSIS: Raximova Zuxra Hamdamovna