DOIMIY VA KO`CHMA KO`RGAZMALAR BO`LIMI

DOIMIY VA KO`CHMA KO`RGAZMALAR BO`LIMI


MA`LUMOTLAR

Umumiy ma`lumotlar
Telefon: +998 (66) 234 82 15
E-mail: kurgazmalar@samarkandmuseum.uz
Bo`lim boshlig`i


VAZIFA TAQSIMOTI

Ko’rgazmalarni tashkil etish rejalarini ishlab chiqadi va amalga oshirilishini ta’minlaydi;

Har chorakda bir marta ko’chma ko’rgazma o’tkazadi;

Ekspozisiya uchun zarur jihozlar miqdorini aniqlab, rahbariyatga talabnoma beradi. Ko’rgazmalarga qo’yiladigan eksponatlarni to’playdi va ularni tegishli joyga olib borishni havfsizligini va joylashtirishni ta’minlaydi;

Ko’rgazma ishini targ’ibot va tashviqot rejasini ishlab chiqadi va ijrosini ta’minlaydi;

Ko’rgazmada kulminasiyani shov-shuv darajasia ko’tarilishini ta’minlaydi, ekskursiyalar va leksiyalar tashkil qiladi;

Ko’rgazmadagi eksponatlarning oldi-berdisini rasmiylashtiradi, tabel tuzadi;

Ko’rgazmada qo’yilgan eksponatlar uchun moddiy javobgardir;

Belgilangan tartibda amalga oshirilgan ishini hisobotini yuritadi va ma’muriyatga hisobot beradi;

Bo’lim xodimlari tomonidan mehnat intizomini, mehnat muhofazasi bo’yicha qoidalarini, havfsizlik texnikasini va yong’indan saqlash qoidalarini rioya qilishlariga mas’ul.

 
BO`LIM BOSHLIG`I

 
BOSH MUTAXASSIS

 
YETAKSHI MUTAXASSIS